Placeholder

Edukacja przedszkolna. Świat wokół mnie

49 zł

Dostęp online przez 90 dni

Opis produktu

Szkolenia elektroniczne „Edukacja przedszkolna. Świat wokół mnie” wprowadzają dziecko w świat cyfrowego przedszkola, w którym wraz z Tomkiem, jego rodziną i misiem Stasiem przedszkolak poznaje świat, uczy się i bawi.

Lekcje oferowane w ramach „Edukacji przedszkolnej” uwzględniają możliwości rozwojowe dziecka oraz aktywizują do wielozmysłowego poznawania otaczającej rzeczywistości. Eksperci, projektując szkolenia, w pierwszej kolejności skupili się na najbliższym środowisku społecznym (rodzinie, rówieśnikach) i przyrodniczym (parku, łące, ogrodzie). Szkolenia elektroniczne wskazują również na wielorakie możliwości kształtowania relacji społecznych oraz wspomagają edukację informatyczną.

Korzyści

Dla dziecka nasze szkolenia są:
 • atrakcyjnym narzędziem rozwijającym i utrwalającym wiadomości i umiejętności zdobywane w przedszkolu,
 • inspiracją do realizacji własnych pomysłów i działań,
 • okazją do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją,
 • nauką wzorców dobrych zachowań.
Dla rodziców szkolenie może być:
 • uzupełnieniem treści realizowanych w przedszkolu,
 • propozycją ćwiczeń, zadań, zabaw ruchowych,
 • inspiracją do rozmów z dzieckiem na określony temat,
 • sposobem na utrwalanie i kontrolę poziomu umiejętności dziecka,
 • przewodnikiem i uzupełnieniem treści nauczania domowego.
Nauczyciele, korzystając ze szkoleń, mogą m.in.:
 • w atrakcyjny sposób wprowadzać nowe tematy i uzupełniać treści zajęć,
 • organizować pracę indywidualną swoich podopiecznych,
 • wykorzystać ćwiczenia ruchowe prezentowane w szkoleniu w ramach przerwy relaksacyjnej,
 • wspierać nauczanie indywidualne.

Zakres

 • Ja i moi bliscy
 • Co wiem o mojej rodzinie
 • Dbam o swoje zdrowie
 • Bezpieczne zachowania
 • Co to jest pogoda
 • Zabawy z czasem
 • Wyprawa do Szczęśliwej Krainy

Cechy

 • Szkolenia mają intuicyjną i czytelną nawigację.
 • Każda lekcja zbudowana jest w oparciu o stały schemat: wprowadzenie i realizacja tematu lekcji przeplatana ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę i umiejętności, podsumowanie oraz ćwiczenia kończące.
 • Długość lekcji jest dostosowana do możliwości poznawczych dziecka.
 • Zastosowanie informacji zwrotnej.
 • Często cykl zadań jest zaprojektowany tak, aby dziecko mogło zdobyć wirtualny dyplom sprawności lub medal.
 • Każda z lekcji bazuje na realizacji treści w sposób zintegrowany.
 • Każda z lekcji wykorzystuje różnorodne metody aktywizacji i motywowania dziecka do nauki.
 • Szkolenia elektroniczne mogą być wykorzystywane zarówno przez nauczycieli na zajęciach, jak również przez dzieci do samodzielnej pracy w domu.

Wymagania

Zalecane wymagania sprzętowe:
 • Prędkość taktowania procesora: 2 GHz
 • Pamięć komputera RAM: 2 GB
 • Pamięć karty graficznej: 256 MB
 • Przepustowość łącza Internetowego: 10 Mb/s
Zalecane wymagania systemowe:
 • System operacyjny: Microsoft® Windows® XP lub nowszy
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft® Internet Explorer® 8, Mozilla Firefox® 8 i nowsze
 • Wtyczka Adobe Flash Player w wersji minimum 10.0