Placeholder

Edukacja wczesnoszkolna. Klasa I (cz. 2)

49 zł

Dostęp online przez 90 dni

Opis produktu

W drugiej części szkoleń edukacyjnych dla uczniów klasy I pierwszoklasista kontynuuje naukę w cyfrowej szkole, w której wraz z panią Olą, Adamem i jego klasowymi kolegami poznaje świat, uczy się i bawi.

Lekcje wchodzące w skład kursu uwzględniają możliwości rozwojowe dziecka oraz aktywizują do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości otaczającej pierwszoklasistę. Eksperci, projektując szkolenie, w pierwszej kolejności skupili się na najbliższym środowisku społecznym (rodzinie, rówieśnikach, sąsiadach) i przyrodniczym (parku, łące, ogrodzie). W oparciu o odpowiednie podstawy wprowadzone zostały zagadnienia o szerszym wymiarze społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Szkolenie wskazuje również na wielorakie możliwości kształtowania relacji społecznych oraz wspomaga edukację informatyczną.

Korzyści

Dla dziecka nasze szkolenia są:
 • atrakcyjnym narzędziem rozwijającym i utrwalającym wiadomości i umiejętności zdobywane w szkole,
 • zachętą do samokontroli i samooceny swoich umiejętności,
 • inspiracją do realizacji własnych pomysłów i działań,
 • okazją do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją,
 • nauką wzorców dobrych zachowań.
Dla rodziców szkolenie może być:
 • uzupełnieniem treści realizowanych w szkole,
 • propozycją ćwiczeń, zadań, zabaw ruchowych,
 • okazją do rozmów z dzieckiem na określony temat,
 • sposobem na utrwalanie i kontrolę poziomu umiejętności dziecka,
 • przewodnikiem i uzupełnieniem treści nauczania domowego.
Nauczyciele, korzystając ze szkoleń, mogą m.in.:
 • w atrakcyjny sposób wprowadzać nowe tematy i uzupełniać treści lekcji,
 • organizować pracę indywidualną swoich uczniów,
 • wykorzystać ćwiczenia ruchowe prezentowane w szkoleniu w ramach przerwy relaksacyjnej,
 • wspierać nauczanie indywidualne.

Zakres

 • Ferie wiosenne
 • Jesteśmy dziećmi
 • Książki, książeczki
 • Majowe świętowanie
 • Na tropie koloru czerwonego
 • Siejemy, sadzimy
 • Teatr, teatrzyki
 • Wakacyjne plany
 • Wielka Klasówka Pierwszaka
 • Wyruszamy na klasową wycieczkę
Szkolenia zostały przygotowane z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 23 grudnia 2008 (II etap edukacyjny klasy I–III edukacja wczesnoszkolna). Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. pór roku i zmian, jakie zachodzą w przyrodzie i życiu ludzi, sytuacji i trudności, które wymagają od dziecka wyboru właściwego sposobu postępowania oraz zasad ochrony przyrody.

W organizacji procesu uczenia się pierwszoplanowe jest kształtowanie podstawowych umiejętności przewidzianych do opanowania w podstawie programowej. Szkolenia dają wiele okazji do rozwijania umiejętności językowych realizowanych głównie przez zabawy słowem. W edukacji matematycznej dominuje praktyczne zastosowanie matematyki w życiu. Treści przyrodnicze służą do wprowadzenia zasad obserwacji, doświadczenia, pomiarów, prowadzenia kart pracy, fiszek i sporządzania opisów. W ramach edukacji artystycznej wprowadzono propozycje wykorzystania materiałów naturalnych i prostych środków wyrazu. W wyborze tematów kierowano się także atrakcyjnością problemu dla dziecka.

Cechy

 • Szkolenia mają intuicyjną i czytelną nawigację.
 • Każda lekcja zbudowana jest w oparciu o stały schemat: wprowadzenie do tematu, objaśnienia zadań, podsumowanie oraz testowy sprawdzian.
 • Długość lekcji jest dostosowana do możliwości poznawczych dziecka.
 • Zastosowanie informacji zwrotnej.
 • Często cykl zadań jest zaprojektowany tak, aby uczeń mógł zdobyć dyplom sprawności lub certyfikat.<
 • Każda z lekcji bazuje na realizacji treści w sposób zintegrowany.
 • Każda z lekcji wykorzystuje różnorodne metody aktywizacji i motywowania dziecka do nauki.
 • Lekcje nie powielają zagadnień eksponowanych w pakietach edukacyjnych i pozwalają na swobodny wybór tematów.
 • Szkolenia elektroniczne mogą być wykorzystywane zarówno przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych, jak również przez uczniów do samodzielnej pracy w domu.

Wymagania

Zalecane wymagania sprzętowe:
 • Prędkość taktowania procesora: 2 GHz
 • Pamięć komputera RAM: 2 GB
 • Pamięć karty graficznej: 256 MB
 • Przepustowość łącza Internetowego: 10 Mb/s
Zalecane wymagania systemowe:
 • System operacyjny: Microsoft® Windows® XP lub nowszy
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft® Internet Explorer® 8, Mozilla Firefox® 8 i nowsze
 • Wtyczka Adobe Flash Player w wersji minimum 10.0