Szkolenia z obsługi pakietu biurowego

Szkolenia z obsługi pakietu biurowego przekazują wiedzę oraz kształtują umiejętności z zakresu obsługi poszczególnych aplikacji Microsoft Office 2010. W trakcie nauki użytkownik zdobywa niezbędną wiedzę, a następnie wykorzystuje ją w praktyce. Interakcje oraz animacje odzwierciedlają rzeczywiste środowisko aplikacji pakietu Microsoft Office 2010.

Wszystkie produkty - 7

Pakiety