Szkolenia dla dzieci

Elektroniczne szkolenia dla dzieci stanowią ciekawą alternatywę wobec tradycyjnego modelu nauczania. Uwzględniają możliwości rozwojowe najmłodszych i są zgodne z obowiązującym programem nauczania. Mali uczniowie razem z animowanymi przyjaciółmi rozwiązują zadania, piszą, wykonują prace plastyczne, bawią się i ćwiczą. Omawiane zagadnienia społeczne i przyrodnicze stanowią tło do rozwijania umiejętności aktywnego słuchania, czytania ze zrozumieniem, korzystania z instrukcji i opisu, podejmowania decyzji.

Wszystkie produkty - 9

Pakiety